POMÁHÁME MUŽŮM!

Již řadu let bojujeme s typicky mužskými formami rakoviny, kterými jsou rakovina prostaty a varlat.

V boji s rakovinou je nejdůležitější prevence a včasný záchyt nemoci. Právě proto měníme pohled na mužské zdraví. Jsme organizátorem osvětové kampaně Movember v České republice. Pro pacienty a jejich rodinné příslušníky vydáváme informační brožury, které jsou jim zdarma k dispozici. Provozujeme anonymní online poradnu vedenou týmem zkušených odborníků. Jsme partnerem České urologické společnosti ČSL JEP, nejvyššího orgánu v oblasti urologie v ČR.

Finančně pomáháme řadě onkourologických pracovišť s přístrojovým vybavením.

Jsme Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ.

AKTUALITY

Movember 2020 - O krok dál!

Celosvětová kampaň Movember bojuje pravidelně za změnu pohledu na mužské zdraví. Vzhledem k aktuální situaci je mimo rakoviny prostaty a varlat letošním tématem i ochrana duševního zdraví. Za Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ jsme rádi, že se nám v letošním složitém roce počátkem podařilo spustit i psychologickou podporu, která nyní funguje v rámci v naší online poradny.

Je téměř jisté, že letošní ročník osvětové kampaně Movember bude pro mnohé země včetně naší ve znamení hrdinů s maskou. To ovšem nic nemění na závažnosti tématu, které nesmí být opomíjeno ani v tak složité době. Na nádorová onemocnění spojená s rakovinou varlat a prostaty zemře jen v České republice každoročně kolem 1600 mužů.
A právě vzhledem k aktuální situaci kolem koronaviru se letošní Movember zaměří i na podporu duševního zdraví, které se zmíněnými nemocemi bohužel velmi úzce souvisí.

Letošní osvětová akce Movember tak v České republice naváže na billboardovou kampaň “Nezůstávejte v tom sami!”, která podporuje nově vzniklou psychologickou podporu, kterou jsme v letošním pro všechny pacienty s rakovinou prostaty a varlat po pečlivých přípravách zřídili jako pevnou součást naší online poradny. 

Run for Movember 2020

I když v letošním roce pravděpodobně výrazně ubyde tradičních Movember party, jednou z jistot aktuálního ročníku by měl být tradiční benefiční běh RUN FOR MOVEMBER, který bude v sobotu 7. listopadu na Hostivařské přehradě v Praze. Charitativní akce je opět plánována na 7 a 14 km.

Dnes již tradiční benefiční akce zaměřená na prevenci rakoviny prostaty a varlat, jejímž účelem je získání finančních prostředků a zároveň zvyšování povědomí o zdraví mužů̊ o zmíněné problematice, se opět uskuteční v krásném prostředí pražské Hostivařské přehrady. Účastníci opět poběží dle vlastního výběru na připravených tratích 7 a 14 km. Na vítěze čekají hodnotné ceny a na všechny účastníky zasloužený dobrý pocit ze sportovního výkonu. Registrace probíhají na stránce www.runformovember.cz.
V ceně startovného 600 Kč jsou pro účastníky připravená trička s potiskem akce, finišérská medaile, čipové měření, ovoce v cíli, hodnotné dárky, startovní číslo na památku a mnoho dalšího. 

Výsledky výběrových řízení

na dovybavení onkourologických pracovišť a podporu stáží na urologických pracovištích.

V roce 2020 Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ podpořil žadatele o přístroje sloužící k diagnostice nádorů močového měchýře a ledvin v celkové částce částkou 2 890 120 Kč. Současně byli podpořeni dva lékaři, kteří absolvují tříměsíční stáže na renomovaných zahraničních urologických pracovišť.

ONLINE PORADNA

Nezůstávejte v tom sami

Již řadu let úspěšně provozujeme anonymní online poradnu, kde se můžete zeptat na cokoliv, co souvisí s rakovinou prostaty či varlat.

Zároveň si velmi dobře uvědomujeme, že muži, kteří onemocní, čelí velkému psychickému tlaku. I  proto jsme se rozhodli naši poradnu rozšířit o psychologickou podporu, která je k dispozici vám i vašim nejbližším.

Online poradnu dlouhodobě vede MUDr. Jiří Stejskal, FEBU, který je vedoucím lékařem ambulancí Urologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice. Za podpůrnou psychologickou část zodpovídá Mgr. Marek Rubricius, který má více než šestnáctiletou praxi v terapeutické činnosti.

MUDr. Jiří Stejskal, FEBU

MUDr. Jiří Stejskal, FEBU

vedoucí lékař ambulancí Urologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Mgr. Marek Rubricius

Mgr. Marek Rubricius

16 let praxe v terapeutické činnosti,
sociální práci, lektorování, krizové intervenci

NAŠE AKTIVITY

ONLINE PORADNA

ONLINE PORADNA

Kdokoliv z nás i našich nejbližších se může ocitnout v nelehké zdravotní situaci. Snažíme se mužům s diagnostikovanou rakovinou prostaty a varlat dlouhodobě pomáhat. I proto na našich stránkách úspěšně provozujeme anonymní online poradnu vedenou týmem zkušených odborníků, která slouží pacientům i jejich rodinným příslušníkům.

Na dotazy odpovídají MUDr. Jiří Stejskal, FEBU, vedoucí lékař ambulancí Urologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice a Mgr. Marek Rubricius s více než šestnáctiletou praxi v terapeutické činnosti, který odpovídá za podpůrnou psychologickou část.

OSVĚTA

OSVĚTA

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ je dlouholetým partnerem Movember Foundation a organizátorem osvětové kampaně Movember v ČR. Jejím cílem je změnit pohled na mužské zdraví. Vybrané finanční prostředky jsou určeny na nákup lékařských přístrojů, osvětové programy a studijní stáže.

V boji s rakovinou je nejdůležitější prevence a s ním spojený případný včasný záchyt nemoci. I proto se snažíme zvyšovat povědomí mužů a jejich rodinných příslušníků o důležitosti preventivního vyšetření vydáváním informačních brožur, které jsou všem k dispozici zdarma.

POMÁHÁME DÁL

POMÁHÁME DÁL

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ každoročně vyhlašuje veřejná grantová řízení na zkvalitnění přístrojového vybavení, kterým následně vybavuje onkourologická pracoviště po celé ČR. V minulosti se nám tak podařilo předat řadě nemocnic a onkourologickým pracovištím nejmodernější přístroje sloužící k lepšímu a včasnějšímu odhalení nádorů rakoviny prostaty a varlat.

Grantová řízení se vyhlašují i pro stipendijní pobyty, odborné stáže pro studenty a mladé lékaře v oboru urologie, dále na postgraduální vzdělávání, lékařské konference a semináře pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky.

BROŽURY

PUBLIKACE KE STAŽENÍ

Nezřídka se stává, že muži s nově diagnostikovanou rakovinou prostaty a varlat mají problém o svých oprávněných obavách hovořit. Občas se nechtějí ani zeptat. Pro ně i jejich rodinné příslušníky jsou určeny brožury, které vznikají ve spolupráci s předními českými urology. Naše publikace jsou následně nabízeny urologickým ordinacím, zasílány na přání poštou zdarma nebo jsou volně ke stažení. 

GRANTOVÁ ŘÍZENÍ

ROK 2019

V rámci zkvalitňování přístrojového vybavení podpořil Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ v roce 2019 finančně celkem 17 urologických pracovišť po celé České republice částkou 2 284 209 Kč.


AKTUÁLNĚ

Do grantového řízení v letošním roce se sešlo rekordních 50 žádostí o finanční podporu přístrojového vybavení. Zároveň jsme přijali i další žádosti o odborné tříměsíční stáže mladých lékařů v zahraničí, do kterých se zapojí dva úspěšní uchazeči. Ti následně získají nedocenitelné zkušenosti i kontakty z renomovaných zahraničních pracovišť, které mohou v krátké době využít na svém domovském pracovišti.

V letošním roce byly upřednostněni žadatelé o přístroje sloužící k diagnostice nádorů močového měchýře a ledvin, což souvisí s naší snahou o větší informovanost k dané problematice, které se začal nadační fond před časem věnovat. Vybraná onkourologická pracoviště podpoříme v roce 2020 částkou 2 710 120 Kč.

V MINULOSTI JSME PODPOŘILI

FN Motol, ÚVN Praha, FN Plzeň, Thomayerovu nemocnici, Krajskou zdravotní a.s.- Ústí nad Labem, Nemocnici Pardubického kraje, Nemocnici Opava, Krajskou zdravotní - Most, Nemocnici Jindřichův Hradec, Urocentrum Klatovy, Urologu Vyškov, Urologii MUDr. L. Šafařík, CSc, s.r.o. Lety, OROAMB Vsetín, Orlickoústeckou nemocnici, Uherskohradišťskou nemocnici, Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, Urologickou ambulanci Čáslav, Urologii Slušovice, Masarykův onkologický ústav, Nemocnici Nové Město na Moravě, Mediel Zlín, Urologii Ukrajinská Praha, Nemocnici Hořovice, FN Královské Vinohrady, Krajskou nemocnici Liberec nebo FN Olomouc.

KONTAKTY a ÚČTY

VEŘEJNÁ SBÍRKA: 2600575376/2010

Transparentní účet pro veřejnost - 2600575376/2010
Formulář potvrzení o daru pro daňové účely: Potvrzení

DÁRCOVSKÉ SMLOUVY

ING. MARTINA KAVANOVÁ
tel: +420 734 783 523
email: martina@muziprotirakovine.cz

PARTNERSKÉ KONTO: 7297015001/5500

Transparentní účet pro smluvní partnery - 7297015001/5500
Formulář darovací smlouvy: Darovací smlouva MPR

KOORDINACE AKCÍ

JIŘÍ HOFREITR
tel: +420 776 569 425
email: jirka@muziprotirakovine.cz

Výroční zprávy

VZ 2012  VZ 2013  VZ 2014  VZ 2015  VZ 2016  VZ 2017  VZ 2018  VZ 2019

PARTNEŘI

Nadační fond Muži proti rakovině je držitelem licence
Movember na území České republiky.

MOVEMBER

NAPIŠTE NÁM

NEBO NÁS NAJDETE ZDE