GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NA VYBAVENÍ UROLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ PRO ROK 2023

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ vyhlašuje grantové řízení na vybavení urologických pracovišť pro rok 2023. 

Podepsané žádosti na předepsaném formuláři budou přijímány do 31. 5. 2023 na mailové adrese info@muziprotirakovine.cz nebo datovou schránkou. 

Žádost o grantový příspěvek

Návrh grantové smlouvy

Grantová pravidla

Bližší informace poskytne Ing. Martina Kavanová, tel. 734 783 523 nebo na mailové adrese info@muziprotirakovine.cz