Na území hlavního města probíhá po celý říjen billboardová kampaň upozorňující na nový program časného záchytu nádorů prostaty. Kampaň vznikla ve spolupráci Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ a Národního screeningového centra při ÚZIS.

Program časného záchytu karcinomu prostaty, který začíná v lednu 2024, praktičtí lékaři a urologové budou oslovovat muže od 50 do 69 let, kterým bude vyšetřena hladina prostatického specifického antigenu (PSA) z běžného odběru krve.

Děkujeme Hlavnímu městu Praze, že billboardovou kampaň podpořila finančně.

Pro další informace o programu časného záchytu karcinomu prostaty najdete na webových stránkách programu prostascreening.cz .

Už máš termín?