OSVĚTA

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ je dlouholetým partnerem Movember Foundation a organizátorem osvětové kampaně Movember v ČR. Jejím cílem je změnit pohled na mužské zdraví. Vybrané finanční prostředky jsou určeny na nákup lékařských přístrojů, osvětové programy a studijní stáže.

V boji s rakovinou je nejdůležitější prevence a s ním spojený případný včasný záchyt nemoci. I proto se snažíme zvyšovat povědomí mužů a jejich rodinných příslušníků o důležitosti preventivního vyšetření vydáváním informačních brožur, které jsou všem k dispozici zdarma.

ONLINE PORADNA

Kdokoliv z nás i našich nejbližších se může ocitnout v nelehké zdravotní situaci. Snažíme se mužům s diagnostikovanou rakovinou prostaty a varlat dlouhodobě pomáhat. I proto na našich stránkách úspěšně provozujeme anonymní online poradnu vedenou týmem zkušených odborníků, která slouží pacientům i jejich rodinným příslušníkům.

Na dotazy odpovídají MUDr. Jiří Stejskal, FEBU, vedoucí lékař ambulancí Urologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice a Mgr. Marek Rubricius s více než šestnáctiletou praxi v terapeutické činnosti, který odpovídá za podpůrnou psychologickou část.

POMÁHÁME DÁL

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ každoročně vyhlašuje veřejná grantová řízení na zkvalitnění přístrojového vybavení, kterým následně vybavuje onkourologická pracoviště po celé ČR. V minulosti se nám tak podařilo předat řadě nemocnic a onkourologickým pracovištím nejmodernější přístroje sloužící k lepšímu a včasnějšímu odhalení nádorů rakoviny prostaty a varlat.

Grantová řízení se vyhlašují i pro stipendijní pobyty, odborné stáže pro studenty a mladé lékaře v oboru urologie, dále na postgraduální vzdělávání, lékařské konference a semináře pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky.