POMÁHÁME MUŽŮM!

Již řadu let bojujeme s typicky mužskými formami rakoviny, kterými jsou rakovina prostaty a varlat.

V boji s rakovinou je nejdůležitější prevence a včasný záchyt nemoci. Právě proto měníme pohled na mužské zdraví. Jsme organizátorem osvětové kampaně Movember v České republice. Pro pacienty a jejich rodinné příslušníky vydáváme informační brožury, které jsou jim zdarma k dispozici. Provozujeme anonymní online poradnu vedenou týmem zkušených odborníků. Jsme partnerem České urologické společnosti ČSL JEP, nejvyššího orgánu v oblasti urologie v ČR.

Finančně pomáháme řadě onkourologických pracovišť s přístrojovým vybavením.

Jsme Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ.

AKTUALITY

Den zdraví s Městskou částí Praha 4

19. 9. 2023 se Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ účastnil Dne zdraví, který již tradičně uspořádala Městská část Praha 4, tentokrát s podtitulem "Věnujte 10 minut svému zdraví".  

 

 

 

         

Grantové řízení na vybavení urologických pracovišť pro rok 2023 - počet přijatých žádostí

31. 5. 2023 byl ukončen příjem žádostí v grantovém řízení na vybavení urologických pracovišť pro rok 2023.

Do soutěže jsme přijali 26 žádostí s požadavky v celkové výši 8 422 868 Kč. 

Děkujeme za zájem, všechny žádosti vyhodnotí správní rada nadačního fondu a o výsledku budeme informovat do 30. 6. 2023. 

 

 

 

 

Grantové řízení na vybavení urologických pracovišť pro rok 2023

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ vyhlašuje grantové řízení na vybavení urologických pracovišť pro rok 2023. 

Podepsané žádosti na předepsaném formuláři budou přijímány do 31. 5. 2023 na mailové adrese info@muziprotirakovine.cz nebo datovou schránkou. 

Žádost o grantový příspěvek

Návrh grantové smlouvy

Grantová pravidla

 

Bližší informace poskytne Ing. Martina Kavanová, tel. 734 783 523 nebo na mailové adrese info@muziprotirakovine.cz 

 

 

 

Děkujeme Nadaci O2 za podporu

Nadace O2 podpořila Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ nadačním příspěvkem ze zaměstnanecké sbírky částkou ve výši 47 482 Kč určenou na aktivity spojené s informovanovstí prevence a lečbě nádorových onemocnění a úhradu provozních nákladů organizace. 

Děkujeme. 

Pomáháme, protože můžeme! I díky vám. 

 

 

Studijní cesty - grantové řízení

Vyhlašujeme grantové řízení na studijní cesty, stáže na zahraničních pracovištích, účast na konferencích apod., souvisejících s léčbou onkourologických onemocnění.  

Žádosti budou přijímány průběžně.

Doručené žádosti budou projednány a vyhodnoceny na zasedání správní rady Nadačního fondu a všichni žadatelé budou o výsledku informováni obratem.

Dotazy ke grantovému řízení: Ing. Martina Kavanová, info@muziprotirakovine.cz, mob.: 792 306 655

Grantová pravidla

Formulář žádosti

Nová kampaň a brožura pro děti s podporou hlavního města Prahy

Nová kampaň a brožura pro děti s podporou hlavního města Prahy

Hlavní město Praha podpořilo vznik a vydání nové osvětové brožury o nádorových onemocněních varlat určenou mladší věkové skupině. Ta je vytvořena jako komiks a doplněna zajímavou záložkou s návodem k samovyšetření. Můžete si ji stáhnout z našich stránek, vyžádat u svých urologů  nebo vám ji na vyžádání rádi zdarma zašleme. 

Současně hl. m. Praha finančně podpořilo novou osvětovou kampaň zaměřenou na důležitost prevence rakoviny prostatx a varlat, kterou Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ spustí v průběhu měsíce října na billboardech po celé Praze a v prostorách metra. Nenechte si kampaň ujít a nechte se vyšetřit!

Projekt s reg. č. 5-040/22 (Osvětová kampaň) a projekt reg. č. ZDR188/001 (Osvětová brožura) je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

 

Potřebujete potvrzení o přijetí daru pro potřeby daňové přiznání?

S účinností od 1. ledna 2021 byla přijata novela daňového řádu, která nově stanovuje lhůtu pro podání daňového přiznání podle toho, v jaké podobě a kdo jej podává.
Při podání osobně nebo písemně se daňové přiznání za rok 2020 podává ve standardní lhůtě, a to nejpozději do 1. dubna 2021. Nově lze podat daňové přiznání až do 1. května, respektive 3. května 2021, pokud je podáno elektronicky. V případě podání přiznání daňovým poradcem zůstala zachována lhůta do 1. července 2021. 
Pokud potřebujete potvrzení o přijetí daru pro potřeby daňového přiznání, který jste poskytli buď v rámci osvětové kampaně Movember nebo na jeden z našich transparentních účtů, napište nám na email movember@muziprotirakovine.

ONLINE PORADNA

Nezůstávejte v tom sami

Již řadu let úspěšně provozujeme anonymní online poradnu, kde se můžete zeptat na cokoliv, co souvisí s rakovinou prostaty či varlat.

Zároveň si velmi dobře uvědomujeme, že muži, kteří onemocní, čelí velkému psychickému tlaku. I  proto jsme se rozhodli naši poradnu rozšířit o psychologickou podporu, která je k dispozici vám i vašim nejbližším.

Online poradnu dlouhodobě vede MUDr. Jiří Stejskal, FEBU, který je vedoucím lékařem ambulancí Urologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice. Za podpůrnou psychologickou část zodpovídá Mgr. Marek Rubricius, který má více než šestnáctiletou praxi v terapeutické činnosti.

MUDr. Jiří Stejskal, FEBU

MUDr. Jiří Stejskal, FEBU

vedoucí lékař ambulancí Urologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Mgr. Marek Rubricius

Mgr. Marek Rubricius

16 let praxe v terapeutické činnosti,
sociální práci, lektorování, krizové intervenci

PREVENCE - PŮL ZDRAVÍ

PŘEHLED UROLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ V ČR

Nevíte, kde se informovat o možnosti preventivního vyšetření? Využijte mapu našeho partnera České urologické společnosti. Na jejich stránkách si vyberete váš kraj, město a nejbližší pracoviště.
S vyšetřením rozhodně neotálejte! 

Po kliknutí na odkaz budete přesměrování na
Českou urologickou společnost.

NAŠE AKTIVITY

ONLINE PORADNA

ONLINE PORADNA

Kdokoliv z nás i našich nejbližších se může ocitnout v nelehké zdravotní situaci. Snažíme se mužům s diagnostikovanou rakovinou prostaty a varlat dlouhodobě pomáhat. I proto na našich stránkách úspěšně provozujeme anonymní online poradnu vedenou týmem zkušených odborníků, která slouží pacientům i jejich rodinným příslušníkům.

Na dotazy odpovídají MUDr. Jiří Stejskal, FEBU, vedoucí lékař ambulancí Urologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice a Mgr. Marek Rubricius s více než šestnáctiletou praxi v terapeutické činnosti, který odpovídá za podpůrnou psychologickou část.

OSVĚTA

OSVĚTA

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ je dlouholetým partnerem Movember Foundation a organizátorem osvětové kampaně Movember v ČR. Jejím cílem je změnit pohled na mužské zdraví. Vybrané finanční prostředky jsou určeny na nákup lékařských přístrojů, osvětové programy a studijní stáže.

V boji s rakovinou je nejdůležitější prevence a s ním spojený případný včasný záchyt nemoci. I proto se snažíme zvyšovat povědomí mužů a jejich rodinných příslušníků o důležitosti preventivního vyšetření vydáváním informačních brožur, které jsou všem k dispozici zdarma.

POMÁHÁME DÁL

POMÁHÁME DÁL

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ každoročně vyhlašuje veřejná grantová řízení na zkvalitnění přístrojového vybavení, kterým následně vybavuje onkourologická pracoviště po celé ČR. V minulosti se nám tak podařilo předat řadě nemocnic a onkourologickým pracovištím nejmodernější přístroje sloužící k lepšímu a včasnějšímu odhalení nádorů rakoviny prostaty a varlat.

Grantová řízení se vyhlašují i pro stipendijní pobyty, odborné stáže pro studenty a mladé lékaře v oboru urologie, dále na postgraduální vzdělávání, lékařské konference a semináře pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky.

BROŽURY

PUBLIKACE KE STAŽENÍ

Nezřídka se stává, že muži s nově diagnostikovanou rakovinou prostaty a varlat mají problém o svých oprávněných obavách hovořit. Občas se nechtějí ani zeptat. Pro ně i jejich rodinné příslušníky jsou určeny brožury, které vznikají ve spolupráci s předními českými urology. Naše publikace jsou následně nabízeny urologickým ordinacím, zasílány na přání poštou zdarma nebo jsou volně ke stažení. 

GRANTOVÁ ŘÍZENÍ

ROK 2022

V rámci zkvalitňování přístrojového vybavení podpořil Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ v roce 2022 finančně celkem 14 urologických pracovišť po celé České republice částkou 2 423 279 Kč.


AKTUÁLNĚ

Do grantového řízení v letošním roce se sešlo 14 žádostí o finanční podporu přístrojového vybavení, všechny přijaté žádosti splnily veškeré grantové požadavky a všechny byly podpořeny v plné výši. Podpořeny byly požadavky na vysokofrekvenční zdroje pro bilopární resektoskopy, plasma resektoskopy, protilátky pro imunohistochemickou diagnostiku nádorů varlat a nádorů prostaty, flexibilní cystoskopy,  zákrokový stůl při vyšetření a diagnostice močového měchýře a prostaty, ureteroskopy nebo bioptické dělo a bioptické jehly. 

Současně s přístrojovým vybavením jsme podpořili lékaře, který se účastní tříměsíční odborné stáže v nemocnici Addenbrookes v Cambridge. 

 

PODPOŘILI JSME

Nemocnici Třebíč, Urologii Zahradníkova Brno/Urospol Brno, BonUron v Ostravě-Petřkovicích, Nemocnici Šumperk, Urologii Jihlava, Nemocnici Tábor, Urologii Ukrajinská v Praze, Nemocnici Hustopeče, MUDr.  Petra Plasguru - Urologie s.r.o. ve Frýdku-Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, MUDr. Leo Pšenčíka ve Zlíně, FN Motol, ÚVN Praha, FN Plzeň, Fakultní Thomayerovu nemocnici, Krajskou zdravotní a.s.- Ústí nad Labem, Nemocnici Pardubického kraje, Nemocnici Opava, Krajskou zdravotní - Most, Nemocnici Jindřichův Hradec, Urocentrum Klatovy, Urologu Vyškov, Urologii MUDr. L. Šafařík, CSc, s.r.o. Lety, OROAMB Vsetín, Orlickoústeckou nemocnici, Uherskohradišťskou nemocnici, Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, Urologickou ambulanci Čáslav, Urologii Slušovice, Masarykův onkologický ústav, Nemocnici Nové Město na Moravě, Mediel Zlín, Urologii Ukrajinská Praha, Nemocnici Hořovice, FN Královské Vinohrady, Krajskou nemocnici Liberec nebo FN Olomouc.

KONTAKTY a ÚČTY

VEŘEJNÁ SBÍRKA: 2600575376/2010

Transparentní účet pro veřejnost - 2600575376/2010
Formulář potvrzení o daru pro daňové účely: Potvrzení

DÁRCOVSKÉ SMLOUVY

ING. MARTINA KAVANOVÁ
tel: +420 792 306 655
email: martina@muziprotirakovine.cz

PARTNERSKÉ KONTO: 7297015001/5500

Transparentní účet pro smluvní partnery - 7297015001/5500
Formulář darovací smlouvy: Darovací smlouva MPR

KOORDINACE AKCÍ

JIŘÍ HOFREITR
tel: +420 776 569 425
email: jirka@muziprotirakovine.cz

Výroční zprávy

VZ 2012 VZ 2013  VZ 2014  VZ 2015  VZ 2016  VZ 2017  VZ 2018  VZ 2019  VZ 2020  VZ 2021

PARTNEŘI

Nadační fond Muži proti rakovině je držitelem licence
Movember na území České republiky.

MOVEMBER

NAPIŠTE NÁM

NEBO NÁS NAJDETE ZDE