Přednáška o nebezpečí rakoviny na gymnáziu v Čelákovicích

Přednášku určenou pro nejmladší ohroženou skupinu jsme koncipovali jako pacientský příběh spojený s následnou osvětou o nebezpečí rakoviny varlat a důležitosti prevence.

pokračovat ve čtení