Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ vyhlašuje grantové řízení na vybavení urologických pracovišť pro rok 2024. 

Podepsané žádosti na předepsaném formuláři budou přijímány do 31. 5. 2024 na mailové adrese info@muziprotirakovine.cz nebo datovou schránkou. 

Finanční příspěvek na vybraný projekt může dosáhnout až 100% celkového rozpočtu.

Bližší informace poskytne Ing. Martina Kavanová, tel. 734 783 523 nebo na mailové adrese info@muziprotirakovine.cz