Za finanční podpory hlavního města Prahy jsme v rámci preventivního a osvětového programu na konci loňského roku vydali publikaci Mimo hru inspirovanou skutečným příběhem mladého hokejisty, který se v relativně krátkém čase utkal dvakrát potýkal s rakovinou varlat. Jeho příběh je důkazem, že rakovina postihuje muže bez ohledu na věk či životní styl. Se zmíněnou publikací, kterou je možné si na našich stránkách také zdarma objednat, úzce souvisí spuštění ojedinělého osvětového programu pro žáky základních a středních škol, kteří patří k nejmladší ohrožené skupině. 

„Nádory varlat jsou v porovnání s ostatními nádory vzácnější, jsou však nejčastějším nádorovým onemocněním mladých mužů mezi patnáctým a čtyřicátým rokem. To bohužel neznamená, že se nemohou vyskytnout i dříve, nebo naopak v pozdějším věku. Česká republika je ve výskytu nádorů varlete na sedmém místě celosvětového žebříčku nejvyššího výskytu se zhruba pěti sty nových případů ročně,” uvádí prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a FTN 

V případě včasného záchytu je nádor varlat velmi dobře léčitelný. I proto je prevence a osvěta mezi nejmladší ohroženou skupinou opravdu důležitá. Nádory vznikají přímo ve varleti a jsou obvykle zachyceny jako bulka – tuhé ložisko, které se postupně zvětšuje. Nález nemusí být bolestivý, ale včasná diagnostika je pro úspěšnou léčbu zcela zásadní. Pokud se ovšem neléčí, může se mízními uzlinami šířit i do dalších orgánů. 

„Jedinou prevencí nádorů varlat je samovyšetření. V našich programech na něj klademe zvláštní důraz. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že mladší generace je v podobných otázkách mnohem otevřenější než starší muži. Neustále se snažíme o nalezení optimální a nenucené formy komunikace, jak problematiku mladým mužům co nejvíce přiblížit. I proto nyní přicházíme s osvětovým programem založeným na skutečném pacientském příběhu a jsme rádi, že se setkává s velmi pozitivními reakcemi, ať už v rámci škol nebo knihoven, přes které nyní svůj nový program také šíříme,” říká Jirka Hofreitr, koordinátor Nadačního fondu Muži proti rakovině, který je zároveň i autorem zmíněné publikace.

Nyní program osvěty nabízíme základním a středním školám a jednáme se školskými odbory, knihovnami i metodiky prevence. Další přednášky pro žáky osmých a devátých ročníků se 15. 5. uskutečnily  na 15. a 18 ZŠ v Mostě.

„Děkujeme za přínosnou besedu v rámci prevence, která se týkala rakoviny varlat. Žákům se líbilo, že skutečný příběh, na kterém byla beseda postavena, byl poutavý, srozumitelný a místy i vtipný. Mladý muž, který veřejně prezentoval a sdílel se žáky svoji zkušenost, ocenili žáci jako velmi poučnou a moc se jim zároveň i líbila vstřícná komunikaci, kdy se nezdráhal odpovídat na otázky někdy i pěkně záludné až intimní. Dále žáci velmi ocenili i prezentaci o pohlavních orgánech a třešničkou na dortu byly kondomy, knihy s životním příběhem, záložky do knih … Žákům určitě po této besedě není lhostejný jejich osud a samovyšetřování jak chlapců, tak dívek, věřím, se stane běžnou denní záležitostí a o tom to je. Ještě jednou děkujeme a jen tak dál,“ zhodnotila přednášku Mgr. Ilona Fenclová, metodička prevence 18. ZŠ Most

„Ve středu 15. 5. 2024 proběhl na naší škole netradiční preventivní program zaměřený na prevenci rakoviny mužů. Chlapci z 8. a 9. ročníku měli možnost vyslechnout přednášku uspořádanou Nadačním fondem Muži proti rakovině zastoupenou Jiřím Hofreitrem, studentem medicíny Danielem Pickem a Matúšem Balážem, který převyprávěl svůj vlastní příběh o léčbě rakoviny varlat. V rámci programu se chlapci dozvěděli informace nejen o rakovině prostaty a varlat, o možnostech vyšetření, léčení, dopadech na psychiku, na běžný život, ale především o důležitosti samovyšetření. V diskuzi na závěr programu dostali chlapci prostor pro dotazy, zpočátku to vypadalo, že žádné nebudou, ale po prolomení ledů padal jeden dotaz za druhým. Základem správného samovyšetření je dobrá znalost vlastních genitálií, někteří odvážnější chlapci využili možnosti prozkoumat model varlat. Věřím, že tento program byl víc než potřebný a přínosný, program, který může napomoci prevenci – předcházení nádorovému onemocnění, které při včasné diagnóze bývá vyléčeno z 90%. Osmáci a deváťáci nakonec obdrželi záložky s postupem samovyšetření a brožurky o nádorech varlat obsahující všechny důležité informace o tomto vážném onemocnění, ale také dva příběhy, dvě osobní zpovědi mladých mužů, kteří se diagnózu dozvěděli ve svých patnácti a osmadvaceti letech. Za realizaci tohoto zajímavého preventivního programu velmi děkujeme všem třem přednášejícím z Nadačního fondu Muži proti rakovině,“ popisuje Mgr. Petra Kratochvílová, metodička prevence 15. ZŠ Most.

Děkujeme 15. a 18. ZŠ za příležitost i vřelé přijetí. 

Máte-li zájem o edukační přednášku na vaší škole, neváhejte se

Pro více informací o programu osvětových přednášek a materiálech pro nejmladší ohroženou skupinu prosím kontaktujte:

info@muziprotirakovine.cz

tel. 776 569 425

Připojte se k nám v našem úsilí – protože informace a podpora mohou zachránit životy. Společně můžeme udělat rozdíl.