Vyhlašujeme grantové řízení na studijní cesty, stáže na zahraničních pracovištích, účast na konferencích apod., souvisejících s léčbou onkourologických onemocnění.  

Vyhlašujeme grantové řízení na studijní cesty, stáže na zahraničních pracovištích, účast na konferencích apod., souvisejících s léčbou onkourologických onemocnění. 

Žádosti budou přijímány průběžně.

Všechny doručené žádosti budou projednány a vyhodnoceny správní radou Nadačního fondu MUŽI PROTI RAKOVINĚ a všichni žadatelé budou o výsledku obratem informováni.

Dotazy ke grantovému řízení: Ing. Martina Kavanová, info@muziprotirakovine.cz, mob.: 734 783 523

Grantová pravidla

Formulář žádosti