Edukativní přednášku určenou pro nejmladší ohroženou skupinu jsme po dohodě s pracovníky Gymnázia Čelákovice koncipovali jako pacientský příběh spojený s následnou osvětou o nebezpečí rakoviny varlat a důležitosti prevence v podobě pravidelného samovyšetření. Matúšův příběh i forma setkání přítomné studenty opravdu oslovily, o čemž svědčila i řada zajímavých a věcných dotazů na závěr přednášky.

Děkujeme Gymnáziu Čelákovice a jeho studentům za příležitost i skvělou atmosféru během celého setkání.

Nadační fond Muži proti rakovině považuje prevenci mezi nejmladší skupinou za velmi důležitou a směřuje k ní i řadu aktivit včetně dalších plánovaných přednášek na základních a středních školách po celé ČR. Nejnovějším počinem se stala publikace Mimo hru, která byla vydána za finančního přispění hlavního města Prahy. Společně s dalšími edukačními materiály ji plánujeme distribuovat mezi mladší ohroženou skupinou.

Pro více informací o edukačních materiálech pro nejmladší ohroženou skupinu a programu osvětových přednášek prosím kontaktujte:

info@muziprotirakovine.cz

tel. 776 569 425

Připojte se k nám v našem úsilí – protože informace a podpora mohou zachránit životy. Společně můžeme udělat rozdíl.