Externí radioterapie

Zobrazit v PDF

  • Kdo může podstoupit radioterapii?
  • Jakým způsobem radioterapie rakovinu prostaty léčí?
  • V čem spočívají její výhody a nevýhody?
  • Co léčba obnáší?
  • Co nastupuje po této léčbě?
  • Jaké jsou vedlejší účinky?

Brožura je určena pro muže, kteří uvažují o volbě radioterapie k léčbě rakoviny prostaty. Je v ní podrobně popsán léčebný přístup, který využívá záření nasměrovaného na prostatu z vnějšího zdroje (odtud externí radioterapie) a je určena i partnerům a rodinným příslušníkům, kteří se chtějí dozvědět podrobnější informace o léčbě.