Jak častá by měla být frekvence kontrol PSA z krve?

MUDr. Jiří Stejskal: “Frekvence kontrol PSA závisí zejména na jeho vstupní hodnotě a dále pak na jeho vývoji v čase. Při normálních hodnotách PSA následují kontroly po jednom roce, které ale v případě vyšších naměřených hodnot či nepravidelností mohou být častější.”