Přednášky

NABÍZÍME EDUKAČNÍ PŘEDNÁŠKY O RAKOVINĚ PROSTATY A VARLAT

Jste škola nebo vzdělávací instituce, firma, komunitní nebo nezisková organizace a chcete zvýšit povědomí o rakovině prostaty a varlat? Máte zájem o poskytnutí kvalitních informací o prevenci, diagnostice a možnostech léčby těchto typů rakoviny?

Nadační fond Muži Proti Rakovině nabízí svůj přednáškový program zaměřený na osvětu a podporu v boji proti rakovině prostaty a varlat. Náš program je dostupný pro různé organizace a skupiny po celé České republice. Přednášky mohou být přizpůsobeny vašim specifickým potřebám a požadavkům.

Co nabízíme:

 • Edukativní přednášky o rakovině: komplexní informace o rakovině prostaty a varlat, včetně témat jako jsou příčiny, prevence, diagnostika, léčebné možnosti a nejnovější výzkumy v oblasti léčby.
 • Psychologická podpora: Součástí našeho programu je také přednáška od zkušeného psychologa, která se zaměřuje na duševní zdraví, zvládání nemoci a podporu pro pacienty a jejich blízké. Diskutovat budeme o tom, jak čelit psychologickému tlaku, který s rakovinou souvisí, a jak posilovat duševní odolnost během léčby a rekonvalescence.

Kontaktujte nás:

Zajistěte si přednášku a bojujte proti rakovině spolu s námi . 

Pro více informací o programu a rezervace termínu prosím kontaktujte: 

info@muziprotirakovine.cz

tel. 776 569 425

Připojte se k nám v našem úsilí – protože informace a podpora mohou zachránit životy. Společně můžeme udělat rozdíl.


Uskutečněné přednášky

Program prevence rakoviny varlat pro základní a střední školy

Naše nová publikace Mimo hru inspirovaná skutečným pacientským příběhem mladého hokejisty odstartovala ojedinělý osvětový programu prevence rakoviny varlat pro žáky základních a středních škol v ČR. 

pokračovat ve čtení

Přednáška o nebezpečí rakoviny na gymnáziu v Čelákovicích

Přednášku určenou pro nejmladší ohroženou skupinu jsme koncipovali jako pacientský příběh spojený s následnou osvětou o nebezpečí rakoviny varlat a důležitosti prevence.

pokračovat ve čtení

Edukační přednáška o rakovině prostaty a varlat v SCS Software

Přednáška v SCS Software na Praze 4. Vzhledem k věku účastníků přednášky jsme se zaměřili především na osvětu a prevenci rakoviny varlat, ale nevynechali jsme ani prostatu.

pokračovat ve čtení

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ se rozhodl své aktivity zaměřovat na skupinu pacientů s diagnostikovanou rakovinou prostaty či varlat, jejich rodiny i širokou veřejnost.


Konkrétně podporuje tyto oblasti:

Naše zaměření

 1. Věda a výzkum
 • zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností
 • podpora rozvoje všech metod léčby závažných onkologických onemocnění
 • podpora vzdělávání a výzkumu
 • poskytování stipendií
 1. Prevence časného záchytu, osvěta
 • informování odborné i laické veřejnosti o aspektech prevence a léčby
 • vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů
 • pořádání kongresů a odborných setkání
 • zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin
 1. Vybavení onko/urologických pracovišť
 • poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky
 • podpora spolupráce s dalšími organizacemi obdobného zaměření
 • zabezpečování léků, léčebných přípravků, zdravotnického materiálu a pomůcek

Naše pravidla

Do grantového řízení se mohou přihlásit:

• nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní neziskové organizace)
• evidované právnické osoby
• organizace existující a provozující svoji činnost (zapsané v rejstříku) min. 2 roky před podáním žádosti
• organizace, které nejsou v procesu konkurzu či v likvidačním řízení
• fyzické osoby
• příspěvkové organizace

Nadační fond nepodporuje:

 • nadační fondy
 • nadace

Nadační fond hledá projekty, které:

 • přispívají ke změně / řeší konkrétní problém
 • jsou dlouhodobějšího charakteru
 • jsou finančně efektivní
 • budou mít prokazatelné a měřitelné výsledky
 • budou zahájeny do tří měsíců od podepsání darovací smlouvy s žadatelem o příspěvek

Finanční příspěvek Nadačního fondu na vybraný projekt může dosáhnout až 100% celkového rozpočtu.
Organizace může do vyhlášeného grantového řízení podat i více žádostí.

Průběh grantového řízení
Grantové řízení je jednokolové.

Do grantového řízení se mohou přihlásit organizace a projekty, které splňují podmínky grantového
řízení. Vyplněný formulář žádosti s případnými doplňujícími přílohami zašle organizace ve formátu
PDF na adresu info@muziprotirakovine.cz.

V případě schválení nadačního příspěvku bude žadatel vyzván k zaslání povinných dokumentů v
listinné podobě:

 • Originál Žádosti o nadační příspěvek s podpisem statutárního zástupce
 • Potvrzující dopis/pozvání hostitelské organizace o realizaci stáže/pracovní cesty (v případě grantového řízení STÁŽE)
 • Jmenování statutárního zástupce – kopie (v případě, že žádost podepisuje jiná osoba, nežli je statutární orgán)
 • Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu – kopie
 • Potvrzení o registraci (stanovy, zřizovací listina apod.) – kopie
 • Doklad o přidělení IČ (ČSÚ) – kopie

Uvedené dokumenty jsou nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku.

Vyhodnocení projektů


Hodnoceny budou pouze nabídky, které budou podány do data uvedeného ve výzvě. Nabídky bude hodnotit Správní rada nadačního fondu spolu s přizvaným odborníkem na urologickou či onkologickou problematiku. Na získání příspěvku není právní nárok. Proti rozhodnutí správní rady není odvolání.

Harmonogram grantového řízení

 • Vyhlášení grantového řízení 1. 4.
 • Uzávěrka přihlášek 31. 5.
 • Vyhlášení výsledků do 30. 6.
 • Realizace projektu do 31. 12.

Články

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NA VYBAVENÍ UROLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ PRO ROK 2024

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ vyhlašuje grantové řízení na vybavení urologických pracovišť pro rok 2024. 

pokračovat ve čtení

STUDIJNÍ CESTY – GRANTOVÉ ŘÍZENÍ

Vyhlašujeme grantové řízení na studijní cesty, stáže na zahraničních pracovištích, účast na konferencích apod., souvisejících s léčbou onkourologických onemocnění. 

pokračovat ve čtení

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.